Upphandling

Trygghet och säkerhet blir allt mer angeläget på kommunal och regional nivå. I takt med ökad brottslighet efterfrågar invånare och företagare i lokalsamhällen runt om i landet mer satsningar på den lokala tryggheten. Allt fler lokala arbeten behövs för ökad trygghet på bland annat gator, torg och i kollektivtrafiken. Därför fokuserar Säkerhetsföretagen på hur kommuner,  regioner och myndigheter kan åstadkomma resultat genom lyckade upphandlingar av trygghet och säkerhet.

Kommuner, regioner och myndigheter köpte säkerhet för över 5 miljarder kronor år 2018, en ökning med 15 procent från året innan (siffror från Upphandlingsmyndigheten). Det är ett stort förtroende säkerhetsföretag har fått att tillsammans med upphandlandande kund utforma arbetet för trygghet och säkerhet. I praktiken innebär det att säkerhetsföretag utför arbete för kommuner på allmänna platser, på sjukhus, i kollektivtrafiken, på myndigheter och på skyddsobjekt. Väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, parkeringsvakter och larmoperatörer bidrar tillsammans med teknik i att stärka trygghet och säkerhet.

Säkerhetsföretagens medlemmar jobbar på olika sätt för trygghet och säkerhet med offentliga myndigheter som kunder. En allt viktigare och allt mer efterfrågad tjänst är ordningsvakter som arbetar med ökad trygghet på allmänna områden. Dessa lokala ordningsvakters uppdrag definieras till stor del av hur en kommun eller region planerat och genomfört en upphandling. Nedan återfinns några samlade tips att tänka på för en upphandling.

Mer läsning!

Kontinuerligt publicerar Säkerhetsföretagen bevakningsindex, ett bra stöd för prissättning av tjänster.

Säkerhetsföretagen har även publicerat ett antal rapporter om upphandling.