Hoppa till innehåll

Upphandling

Trygghet och säkerhet blir allt mer angeläget på kommunal och regional nivå. I takt med ökad brottslighet efterfrågar invånare och företagare mer satsningar på den lokala tryggheten. Därför fokuserar Säkerhetsföretagen på hur kommuner,  regioner och myndigheter kan åstadkomma resultat genom bra upphandlingar av trygghet och säkerhet.

Kommuner, regioner och myndigheter köpte säkerhet för över 5 miljarder kronor år 2019, en ökning med 15 procent från året innan (Upphandlingsmyndigheten). Det är ett stort förtroende säkerhetsföretag har fått att tillsammans med upphandlandande kund utforma arbetet för trygghet och säkerhet. I praktiken innebär det att säkerhetsföretag utför arbete för kommuner på allmänna platser, på sjukhus, i kollektivtrafiken, på myndigheter och på skyddsobjekt. Väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, parkeringsvakter och larmoperatörer bidrar tillsammans med teknik i att stärka trygghet och säkerhet.

Ett särskilt uppmärksammat område bland branschens upphandlingar är att kommuner och regioner allt oftare anlitar ordningsvakter, och därför finns en särskild fördjupning nedan med några samlade tips vid en sådan upphandling.

mer läsning

  • Säkerhetsföretagen har även publicerat ett antal rapporter om upphandling.

Kontaktperson

Pontus Lindström

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46707887451 E-post

Läs mer