Hoppa till innehåll

Inför upphandling

Redan innan upphandlingsprocessen gäller det att vara förberedd och påläst för bästa resultat.

  • Fokusera på kvalitet från början och genom hela upphandlingen. En upphandling som sätter pris före kvalitet leder ofta till mer ineffektivt resultat vilket i längden blir ännu dyrare när det gäller just säkerhet för en myndighet eller i en kommun eller region.
  • Undersök att rätt auktorisationer krävs i upphandlingen för den tjänst som du vill köpa. Väktare genomför egendomsskydd, personskyddsväktare skyddar vid hot mot en anställd eller förtroendevalt, ordningsvakt sköter allmän ordning och skyddsvakten skyddar den samhällsviktiga infrastrukturen. Var noga med att du i din upphandling nämner alla tjänster du vill köpa och kom ihåg att alla bolag per automatik inte får sälja alla tjänster.
  • Sund konkurrens bygger på att rimliga krav ställs kontra vad du vill betala och att kraven på extra bemanning står i proportion till vad du normalt köper. Fundera på om kraven i upphandlingen egentligen är relevanta för resultatet du vill nå och fundera på hur det kan påverka konkurrensen och det pris du får.
  • Öka konkurrensen mellan företag genom upphandlingar som möjliggör att olika uppdrag står på egna ben om möjligt. Kan uppdrag delas upp mellan olika geografiska områden eller olika tider på dygnet till exempel?