Hoppa till innehåll

Under upphandlingsprocessen

När upphandlingen väl inletts är det av största vikt att rätt frågor står i fokus.

  • Be anbudsgivare förklara vilken metodik och vilket arbetssätt som kommer användas, och varför leverantören anser den vara mest kvalitativ.
  • Be anbudsgivare beskriva vilken introduktion och vidareutbildning som kommer att ges medarbetarna på det aktuella uppdragen. Detta är särskilt viktigt för att få information hur leverantören konkret tänker arbeta med den metodik man anser fungerar bäst.
  • Poängsätt svaren och utvärdera med en bra fördelning mellan kvalitet och pris.
  • Efterfrågas larmsystem och personlarm måste upphandling ske från en auktoriserad larmcentral. Vissa företag säger sig ha larmcentral utan att vara godkända. Be alltid att få se tillståndet från Länsstyrelsen.
  • Undvik tjänster och uppdrag som kan leda till arbete som motverkar kommunens syfte. Är uppdraget möjligt att förena med leverantörernas metodik och arbetssätt eller riskerar arbetet att bli kontraproduktivt?
  • Beskriv noggrant problembilden och de utmaningar som kommunen har och behöver hjälp med att åtgärda. Att enbart ange bemanning eller antal timmar kan göra det svårt att styra kvalitet i arbetet.