Hoppa till innehåll

Efter upphandling

Den löpande affären inleds när upphandlingen avslutas. Då gäller det att kontinuerligt följa upp och planera kommande upphandlingar.

  • Ta vara på den erfarenhet och kompetens att arbetsleda säkerhetsarbete som finns inom säkerhetsföretagen. Våra medlemsföretag består av rutinerade medarbetare och chefer som kan bygga upp den organisation och leda arbetet som efterfrågas i en upphandling.
  • Låt vinnande anbudsgivare anbudssvar gällande ovan utgöra en del av avtalet och följ upp leveransen utifrån svaren. Ställ krav på att den metodik, arbetssätt och kvalitet som utlovats i anbuden också genomförs under hela avtalstiden.