Hoppa till innehåll

Upphandlingsenkät

Säkerhetsföretagens medlemsenkät är tydlig – upphandlingarna måste bli bättre!

Slutsatser

  • Över 90 procent av branschen anser att upphandlingarna innehåller irrelevanta krav.
  • Hela 61 procent av säkerhetsföretagen anger att upphandlarna i nuläget aldrig eller nästan aldrig följer upp kraven under avtalstiden. Hälften av företagen anger att kvaliteten aldrig följs upp.
  • 43 procent av företagen upplever att det är mycket svårt för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Inget – noll – företag upplever att det är mycket enkelt för små och medelstora företag att delta i upphandling.
  • För små- och medelstora företag är det lättast att delta i kommunala upphandlingar och svårast att delta i regionernas upphandlingar.

Förbättringsförslag

  • Kravställande är avgörande för en god kvalitet. Men upphandlarna måste se över så att kraven på leverantören bättre hänger ihop med syftet med upphandlingen.
  • Uppföljningen av leverantörerna måste bli bättre
  • Leverantörsdialogen måste stärkas.
  • Upphandlingarna måste präglas av en rimlig balans mellan pris och kvalitet.
  • Inspiration kan hämtas från exempelvis Region Stockholm som förenar tydliga kvalitetskrav med leverantörer av olika storlekar. Modellen har också testats skarpt under exempelvis terrorattentatet år 2017, med bibehållen kvalitet.

Under den nuvarande pandemin har branschen definierats som samhällsviktig av MSB. Att upphandlarna hittar rätt balans i allt från krav på leverantörerna till relationen mellan pris och kvalitet är avgörande för att säkerhetsföretagen ska kunna uppfylla den samhällsnyttiga roll branschen har. Ytterst gynnas också hela landet genom förstärkt trygghet, vilket när allt kommer omkring är vårt gemensamma högre mål.