Ordningsvaktsutredningen

Inrikesminister Mikael Damberg tillsatte år 2019 den statliga Ordningsvaktsutredningen som ett led i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Utredningens betänkande överlämnades till Damberg den 21 maj 2021.

Säkerhetsföretagens bransch- och näringspolitiska chef Li Jansson har medverkat som expert i utredningen. Branschens medlemmar har också fått möjlighet att träffa utredaren Agneta Bäcklund under utredningens gång, bland annat på ett medlemsmöte i december 2020. Säkerhetsföretagen har samlat inspelen till utredningen i en särskild rapport samt har under hand – i samarbete med BYA – skickat in skrivelser till utredningen.

Inför inlämnandet av remissvar den 8:e oktober framhåller Säkerhetsföretagen att förslaget till ny ordningsvaktslag är välkommen, men att försämringarna av kontrollen av personal måste stoppas:

https://www.svd.se/ta-inte-bort-sapos-granskning-av-vakter/i/senaste/om/debatt

https://www.dn.se/debatt/slopad-kontroll-av-ordningsvakter-kan-slappa-igenom-nazister/

Möte med inrikesminister Mikael Damberg

Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet träffade ansvarig minister den 10/6 för ett samtal om Ordningsvaktsutredningens förslag. Parterna har varit experter i utredningen och skrivit ett gemensamt särskilt yttrande.

 

Vi anser i korthet:

  • En ny ordningsvaktslag måste införas. Vi delar uppfattning med utredningen att ordningsvakter bör få möjlighet att transportera omhändertagna personer. Vi önskar också en längre utbildning och möjlighet för ordningsvakter att arbeta mer trygghetsskapande.
  • Utredningens förslag om att luckra upp personalgodkännanden motsätter vi oss i sin helhet. Samma förslag att luckra upp kraven på bevakningspersonal utreddes redan år 2003 men förslaget stoppades av dåvarande justitieminister Thomas Bodström som behöll bevakningslagens skrivningar om att all säkerhetspersonal ska prövas för medborgerlig pålitlighet.

 

Frågor och svar om utredningen?

Branschen samlar frågor och svar om Ordningsvaktsutredningen här!

Kontaktperson