Hoppa till innehåll

Ordningsvaktsutredningen

Inrikesminister Mikael Damberg tillsatte år 2019 den statliga Ordningsvaktsutredningen som ett led i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Utredningens betänkande överlämnades till Damberg den 21 maj 2021.

Säkerhetsföretagens bransch- och näringspolitiska chef Li Jansson har medverkat som expert i utredningen. Branschens medlemmar har också fått möjlighet att träffa utredaren Agneta Bäcklund under utredningens gång, bland annat på ett medlemsmöte i december 2020. Säkerhetsföretagen har samlat inspelen till utredningen i en särskild rapport samt har under hand – i samarbete med BYA – skickat in skrivelser till utredningen.

Gemensamt remissvar med Transportarbetareförbundet

Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet har som parter på arbetsmarknaden inom bevakning lämnat in ett gemensamt remissvar. Vi ställer oss bakom förslaget till ny ordningsvaktslag, men vill stoppa uppluckringen av personalgodkännanden.

Parternas ordföranden har i en gemensam artikel på DN Debatt utvecklat resonemanget:

Parternas ordföranden har i en gemensam artikel på DN Debatt utvecklat resonemanget:

Säkerhetsföretagen har även skrivit på SvD Brännpunkt:

Möte med inrikesminister Mikael Damberg

Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet träffade ansvarig minister den 10/6 för ett samtal om Ordningsvaktsutredningens förslag. Parterna har varit experter i utredningen och skrivit ett gemensamt särskilt yttrande.

Vi anser i korthet:

  • En ny ordningsvaktslag måste införas. Vi delar uppfattning med utredningen att ordningsvakter bör få möjlighet att transportera omhändertagna personer. Vi önskar också en längre utbildning och möjlighet för ordningsvakter att arbeta mer trygghetsskapande.
  • Utredningens förslag om att luckra upp personalgodkännanden motsätter vi oss i sin helhet. Samma förslag att luckra upp kraven på bevakningspersonal utreddes redan år 2003 men förslaget stoppades av dåvarande justitieminister Thomas Bodström som behöll bevakningslagens skrivningar om att all säkerhetspersonal ska prövas för medborgerlig pålitlighet.