Hoppa till innehåll

Lagstiftning och regelverk

Säkerhetsföretagen är en del av rättssamhället. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar att arbeta för en god rättsstat och för trygghet och rättvisa. Våra medlemsföretag arbetar på olika sätt för att skydda enskilda individer, allmänheten och egendom från angrepp, våld, hot och skadegörelse. Vi tar vår roll i rättskedjan på största allvar.

Nedan beskriver vi några angelägna rättspolitiska frågor som vi bevakar och bidrar med policyutveckling till för sunda reformer vad gäller lagstiftning och regelverk.

Visste du att?

Lagen om ordningsvakter som bl a reglerar ordningsvakters befogenheter och förordnandeområden är över 40 år gammal? Vi anser att lagstiftningen måste anpassas efter dagens verklighet.

kontaktperson

Pontus Lindström

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46707887451 E-post

Läs mer

Auktorisation och personalgodkännanden

Alla bevaknings­företag inom Säkerhets­företagen omfattas av lagen om bevaknings­företag. Tack vare den kontrolleras alla som vill driva företag inom vår bransch av statliga kontrollmyndigheter som ser till att endast företag som förstår sin speciella roll får bedriva bevakningsverksamhet. Även all personal, oavsett arbetsuppgift, kontrolleras av Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen för att endast laglydiga och medborgerligt pålitliga individer ska få arbeta i rättsvårdande företag.

Modernisera lagstiftningen

För flera företag i branschen går det inte en dag utan att personalen hindras i sitt arbete av omoderna regler. 84 procent av branschen anger i Säkerhets­företagens konjunkturbarometer att deras personal begränsas minst en gång i veckan av omodern lagstiftning. En sjättedel av branschen har personal som av samma anledning hindras i sitt arbete varje dag, året runt. Personal såsom ordningsvakter begränsas exempelvis av hur deras förordnandeområden utformas av specifika rekvisit i ordningsvaktslagen.

Att bekämpa små brott är att bekämpa stora brott

Polismyndigheten beskriver det som att ingen brottsling har inlett sin bana med allvarliga grova brott, utan de har alltid börjat med småbrott. Ordningsvakter, väktare och annan säkerhetspersonal som arbetar i allt från köpcentrum till offentlig plats medverkar varje dag till att både förebygga brott som ringa stöld eller ordningsstörningar och till att lagföra de som begår brott på olika delar av skalan. För rättsstaten är det en fungerande metod för att minska framtida grövre brottslighet och bidra till större säkerhet och ordning på både kort och lång sikt.