Hoppa till innehåll

Ordningsvaktsutredningen föreslår sänkta krav på personal i branschen

Ordningsvaktsutredningen föreslår att avskaffa kravet på medborgerlig pålitlighet på alla medarbetare inom auktoriserade bevakningsföretag. Branschen motsätter sig detta förslag. Med vad innebär förslaget egentligen?

  • Begreppet finns i lagen om bevakningsföretag. En lag som inte alls reglerar ordningsvakters befogenheter eller möjligheter att arbeta på vissa områden.
  • Tack vare kravet på medborgerlig pålitlighet måste alla som söker jobb i ett bevakningsföretag granskas av Säkerhetspolisen. Det stoppar varje år antidemokratiska extremister från att arbeta i branschen.
  • Säkerhetsföretagen har tillsammans med vår fackliga motpart Svenska Transportarbetareförbundet motsatt oss alla förslag på sänkta krav eller minskad granskning av anställda i branschen.

Särskilt yttrande

Säkerhets­företagens bransch- och näringspolitiska chef Li Jansson deltog som expert i Ordningsvaktsutredningen och tillade tillsammans med Svenska Transportarbetar­förbundets expert ett särskilt yttrande om varför kravet på medborgerlig pålitlighet bland anställda i branschen inte bör avskaffas. Läs yttrandet här!