Hoppa till innehåll

Hallå där Richard Orgård, förbundsdirektör på Säkerhetsföretagen. Vad är det senaste inom förbundet?  

Just nu utvecklas förbundet på ett fantastiskt sätt. Sedan Säkerhetsföretagen blev en del av Almega för drygt tre år sedan har antalet medlemmar ökat med tjugofem procent samtidigt som antalet anställda i våra medlemsföretag ökat med femtio procent. Det är mycket positivt att allt fler säkerhetsföretag ser den stora nyttan med att vara medlemmar.

Vad är det som ligger bakom den positiva medlemsutvecklingen?

Jag skulle säga att det finns flera faktorer. En viktig del är att allt fler företag upptäcker att Säkerhetsföretagens tjänstemannaavtal är ett av de modernaste på svensk arbetsmarknad. Vi ser till exempel fler företag inom IT, säkerhetsteknik och brand som söker sig till oss. Vi har också stärkt upp vår organisation med ny näringspolitisk chef samtidigt som Almegas arbetsgivarservice försätter att leverera mycket uppskattade tjänster. Utöver detta har vi en engagerad och kompetent förbundsstyrelse. 

Till sist så sker det en organisk tillväxt i många företag. Detta är ofta kopplat till det rådandet säkerhetsläget i Sverige. Detta bidrar också starkt till att förbundet växer. Till det har vi också en orolig omvärld med yttre och inre säkerhetshot som gör att efterfrågan på säkerhetstjänster från företag, privatpersoner och myndigheter ökar.

Vilka frågor ligger överst på förbundets dagordning just nu?

I närtid stundar årsmöte och stämma där en ny styrelse kommer väljas. Många av Säkerhetsföretagens frågor är mycket aktuella och har stor påverkan på samhället i stort. Nästa år är det återigen dags för avtalsrörelse och där förbereder vi oss också för att utfallet ska bli så bra som möjligt för våra medlemsföretag. Det finns mycket att göra och det är en ansvarsfull uppgift att driva förändring och hitta långsiktiga bra lösningar för företagens och de anställda.  

Hallå där Pontus Lindström, näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen. Vilka är de viktigaste näringspolitiska frågorna för medlemsföretagen just nu?

Kompetensförsörjningen inom branschen är en helt avgörande fråga där våra mätningar visar att nio av tio säkerhetsföretag har brist på personal här och nu. Att få till bättre offentliga upphandlingar där fokus ligger på kvalitet i stället för lägsta pris är också något som många av våra medlemmar efterfrågar. 

Det finns så klart flera andra viktiga sakfrågor men en helt grundläggande del handlar om att visa för beslutsfattare vilket fantastiskt viktigt och trygghetsskapande arbete som Sveriges både stora och små säkerhetsföretag bidrar med varje dag, runt om i hela landet. Just nu planerar vi även för fullt för vår medverkan i Almedalen där vi är med och anordnar en rad seminarier inom ramen för Säkerhetsarenan.