Hoppa till innehåll

Bevakningsindex får ny producent

Sydsvenska Handelskammaren har skrivit under en avsiktsförklaring om att från och med 2026 bli ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland Bevakningsindex.

I syfte att skapa förtroende och förutsägbarhet för näringslivets affärer i Sverige finns sedan många år särskilda branschindex som statistikmyndigheten SCB i dag producerar. SCB har sedan en tid tillbaka beslutat att de kommer avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025. Branschindexen utgör en viktig förutsättning för långsiktiga affärsavtal och produktionen av dessa behöver ske under oberoende och betryggande former.

Säkerhetsföretagen har tillsammans med en rad andra aktörer nu gemensamt upprättat och undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Sydsvenska Handelskammaren kommer verka för att genom bolagsform producera och kvalitetssäkra branschindexen enligt nedan från och med januari 2026.

Det innebär att  Bevakningsindex kommer fortsätta produceras under samma namn och även kommer kunna tillämpas i avtal.

De index som berörs är:

Anläggningsmaskinindex, Avfallsindex för förbränning, Avfallsindex för hushåll, Bergmaterialindex, Bevakningsindex, CBG-index, El-index för busstrafik, Entreprenadindex, Fastighetsförvaltningsindex, HVO-index, Konsultindex K21, Kontorsmöbelindex, Lastbilstransportsindex T08, LBG-index, MT74 Monteringsfärdiga trähus, RME-index, RME-index vid pump, Saneringsindex, Skogsmaskinindex, Städindex, Tvätt- och textilserviceindex.

Undertecknare av avsiktsförklaringen är: 

Sydsvenska Handelskammaren, Almega Innovationsföretagen, Almega Serviceföretagen, Almega Säkerhetsföretagen, Avfall Sverige, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Skogsentreprenörerna, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bergmaterialindustrier SBMI, Sveriges Bussföretag, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Åkeriföretag, Trä- och Möbelföretagen.