Hoppa till innehåll
Pontus Lindström, näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.

Ny rapport visar stark efterfrågan på säkerhetstjänster

Säkerhetsföretagens nya konjunkturbarometer visar en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetstjänster i hela landet. Men fler åtgärder kommer krävas för att öka tryggheten i samhället.

 

Säkerhetsföretagen har sedan flera år tillbaka mätt utvecklingen i den privata säkerhetssektorn. Undersökningen för det första kvartalet 2024 visar en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetstjänster i hela landet. Två av tre säkerhetsföretag rapporterar att efterfrågan för deras tjänster har ökat under det första kvartalet 2024

Drygt 72 procent av företagen har expanderat sin personalstyrka under det första kvartalet vilket är en liten minskning jämfört med föregående kvartal. Samtidigt är brist på medarbetare med relevant kompetens ett betydande tillväxthinder för Sveriges säkerhetsföretag; 66 procent anser att kompetensbristen kommer att öka fram till 2030.

– Reformer för att långsiktigt lösa kompetensförsörjningen, i konstruktiv dialog med branschens företrädare, är därför helt nödvändigt, säger Pontus Lindström, näringspolitisk chef.

Möjligheten att kunna genomföra bakgrundskontroller vid nyanställningar, inte minst för att minska risken för kriminell infiltration, är också en kritisk faktor för branschen.

– Just nu pågår en process där tingsrätter väljer att inte lämna ut domar till rättsdatabaser. Rapporten visar att 85 procent av säkerhetsföretagen ser det som mycket viktigt att kunna göra bakgrundskontroll vid rekrytering. Det är allvarligt att detta försvåras nu, säger Pontus Lindström.

I den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, som presenterades i mars 2024, framkom en tydlig bild där otrygghet och kriminalitet pekas ut som den enskilt viktigaste samhällsfrågan för Sveriges befolkning. Särskilt den organiserade brottsligheten angav 74 procent att man oroar sig mest över när det kommer till samhällsproblem.

– Under senare tid har det skett en utveckling i Sverige där särskilt unga kvinnor avstår från att gå ut på kvällen på grund av otrygghet. Ingen kan tycka att det är acceptabelt att invånare begränsas på det sättet i vardagen, säger Pontus Lindström.