Hoppa till innehåll

Säkerhetsföretagens förbundsdirektör Richard Orgård har tillsammans med övriga ägare till ID06 AB skrivit ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och ledamöter i berörda riksdagsutskott. De elva organisationerna kräver bättre möjligheter till systematiserade kontroller via ID06-systemet.

Följande organisationer står bakom skrivelsen: Måleriföretagen, Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Transportföretagen, Maskinentreprenörerna, Sveriges Allmännytta och Säkerhetsföretagen.

Skrivelsen i dess helhet finns att ta del av nedan