Hoppa till innehåll

Nationell samverkan

Dialogen med Polismyndigheten på nationell nivå kan delas in i flera delar:

Operativ samverkan

I syfte att stärka samarbetet mellan polis och säkerhetsföretag, främst ordningsvakter, har Säkerhetsföretagen en kontinuerlig dialog med Polismyndigheten.

Exempel på frågor

  • Förstärkt operativ samverkan i vardagen
  • Terror och särskilda händelser
  • Ordningsvaktens framtida förmåga, utbildning och utrustning

Dialog om föreskrifter

Föreskrifterna som styr bevakningsföretag, väktare, ordningsvakter och skyddsvakter utvecklas kontinuerligt. I det arbetet deltar Säkerhetsföretagen, huvudsakligen genom BYA.

Olika former av samverkan

  • Polismyndighetens årliga samverkansmöte. Enligt föreskrifterna för auktoriserade bevakningsföretag ska Polismyndigheten årligen kalla arbetsmarknads- och branschorganisationer samt andra berörda organisationer till ett samverkansmöte för att informera sig om bevakningsbranschens utveckling och behov.

Säkerhetsföretagen vill:

  • Införa en nationell operativ samverkansmodell, som Oslo-modellen. Genom Oslo-modellen har polis och säkerhetsföretag tecknat avtal om hur lokal samverkan ska ske. Genom att inkludera säkerhetsföretagens ledning skapas mandat i hela organisationen och företagen blir en aktiv part i samverkan. Modellens framgångar har lett till att alla polisregioner nu måste teckna lokala samverkansavtal i respektive region.

kontaktperson

Li Jansson

Bransch- och näringspolitisk chef

+46 8 762 69 70 +46 76 796 71 73 E-post

Läs mer