Li Jansson

Li jobbar som branschexpert på Säkerhetsföretagen.