Hoppa till innehåll

Kriget i Ukraina

Den ukrainska kampen för demokrati och självständighet, mot rysk invasion, påverkar oss alla. Då säkerhetsföretagen levererar samhällsviktiga tjänster, däribland bevakning på skyddsobjekt, arbetar våra medlemsföretag kontinuerligt i en verklighet som anpassas till det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Arbetet sker på plats hos varje uppdragsgivare och omfattas av höga säkerhetskrav.

Säkerhetsföretagens medlemmar har också beredskap för att hantera de civila följdverkningar som kriget i Ukraina får, som exempelvis en ökad migration till Sverige. Erfarenheterna från att stärka säkerheten under 2015 års flyktingkris var ett tillfälle där varje tillgänglig medarbetare bidrog till att lösa den akuta situationen, vilket skapade ett engagemang som kan användas igen vid behov.

Ur ett europeiskt perspektiv påverkas branschen olika av Ukraina-krisen då varje land har separat lagstiftning för säkerhetsföretag. Svenska säkerhetsföretag som är verksamma i Sverige kan genom det i Sverige registrerade företaget bara agera inom landet. Relationen mellan Sverige och krigets aktörer bedöms därför vara begränsat.

kontaktperson

Li Jansson

Bransch- och näringspolitisk chef

+46 8 762 69 70 +46 76 796 71 73 E-post

Läs mer