Hoppa till innehåll

Bevakningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Säkerhetsföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

Bevakningsindex kan användas som underlag och stöd för justering av priser i olika typer av avtal. Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008, och har inte uppdaterat sedan dess. Från och med juni 2016 räknas nya värden fram fyra gånger per år (januari, april, juni och oktober). Tidigare beräknades index varje halvår (april och oktober). Ett fast basindex mäter prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Säkerhetsföretagens medlemmar.

Materialet finns att hämta längst ner på sidan, på svenska och engelska. Frågor besvaras av Säkerhetsföretagens kontaktpersoner.

Bevakningsindex efter år och månad

2024

Januari

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.sakerhetsforetagen.se/app/uploads/sites/11/2024/01/Bevakningsindex-2401.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:200px" aria-label="Bevakningsindex-2401
Bevakningsindex-2401
Ladda ner

2023

Januari

April

Juni

OKTOBER

2022

Januari

April

Juni

Oktober

2021

2018 – 2020