Bevakningsindex

Bevakningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Säkerhetsföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

Bevakningsindex kan användas som underlag och stöd för justering av priser i olika typer av avtal. Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008, och har inte uppdaterat sedan dess. Från och med juni 2016 räknas nya värden fram fyra gånger per år (januari, april, juni och oktober). Tidigare beräknades index varje halvår (april och oktober). Ett fast basindex mäter prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Säkerhetsföretagens medlemmar.

Materialet finns att hämta längst ner på sidan, på svenska och engelska. Frågor besvaras av Säkerhetsföretagens kontaktpersoner.

Bevakningsindex efter år och månad

2023

Januari

bevakningsindex-2301

bevakningsindex-2301_en 

 

2022

Januari

bevakningsindex-2201

bevakningsindex-2201_en

April

bevakningsindex-2204

bevakningsindex-2204_en

Juni

bevakningsindex-2206

bevakningsindex-2206_en 

Oktober

bevakningsindex-2210

bevakningsindex-2210_en

 

2021

Oktober 2021 EN

Oktober 2021

Juni 2021 EN

Juni 2021

April 2021 EN

April 2021

Januari 2021 EN

Januari 2021

2018 – 2020

April 2018

Juni 2018

Oktober 2018

Januari 2019

April 2019

Juni 2019

Oktober 2019

Oktober 2019 EN

Januari 2020

Januari 2020 EN

April 2020

April 2020 EN

Juni 2020

Juni 2020 EN

Oktober 2020

Oktober 2020 EN

Oktober 2018 EN

Januari 2019 EN

April 2019 EN

Juni 2019 EN