Hoppa till innehåll

Trygghets-RUT

RUT-avdraget har ända sedan tillkomsten exkluderat säkerhetsföretag från att utföra tjänsterna. I januariavtalet mellan nuvarande regering, Centerpartiet och Liberalerna beslutades att ett ”trygghets-rut” skulle införas. Men förslaget har vattnats ut längs vägen och istället infördes ett avdrag för enklare tillsyn av hemmen, som helt missar målet. 

Bryter mot bevakningslagen – krav på auktorisation gäller

Nuvarande utformning av RUT-avdrag för enklare tillsyn av hemmet tvingar Skatteverket att godkänna utförare av trygghets-RUT vars verksamhet bryter mot bevakningslagens krav på att auktorisation krävs. Regeringen hävdar felaktigt att auktorisation inte behövs för enklare tillsyn i hemmen. Av bevakningslagen framkommer att auktorisation krävs för all form av yrkesmässig bevakning för annans räkning, oavsett om den är enkel eller mer avancerad.

Att regeringen inte ställer auktorisationskrav på enklare tillsyn i hemmen leder till att systemet öppnar upp för organiserad brottslighet. Vi ser redan idag att auktorisationskraven stoppar såväl extremister som organiserad brottslighet från att etablera sig i vår bransch, och det är primärt inom enklare former av bevakning de försöker att verka.

Ett riktigt trygghetsrut omfattar både väktare och hemlarm

Trygghets­investeringar måste utformas med kvalitet och effektivitet i åtanke. Om den enklare tillsynen i hemmet utfördes av hemlarms­företag och bevaknings­företag skulle tjänsten levereras av personal som granskats för laglydighet, har rätt utbildning och kan ta hjälp av modern teknologi. De kan agera på brott och skador när de inträffar, inte när de redan är ett faktum.

Men på grund av lagstiftningen som reglerar bevaknings­företag kan säkerhets­företag inte utföra tjänster som inte är auktoriserade.

Allmänheten vill ha hemlarm och väktare i RUT-avdraget

Säkerhets­företagen genomförde en opinionsanalys som visar att allmänheten föredrar mer kvalitet i tjänsternas innehåll än regeringens utformning av enklare tillsyn i hemmet.

Osund konkurrens

Det är tveksamt om staten ska gynna en delbransch skattemässigt men exkludera en närliggande delbransch som redan idag utför arbete som är likvärdigt med innehållet i tjänsten ”enklare tillsyn”.

Säkerhets­företagen vill:

Följ bevakningslagen – inför auktorisationskrav för utförare av enklare tillsyn i hemmen

Att bevaknings­företag och hemlarms­företag ska utföra tjänsten