Hoppa till innehåll

Ordningsvaktsutredningen SOU 2021:38

Remissyttrande Ju2021/02070

Svenska Transportarbetareförbundet och Säkerhetsföretagen (”parterna”) har tagit del av betänkande av Ordningsvaktsutredningen SOU 2021:38 och inkommer här med ett partsgemensamt remissyttrande.

Utredningen föreslår en modernisering av lag om ordningsvakter och parterna välkomnar utredningens huvudsakliga förslag till ny lag om ordningsvakter och bedömer att den föreslagna lagen kommer att innebära att ordningsvakter i framtiden ges bättre möjligheter att arbeta förebyggande och trygghetsskapande.

Förslaget att ordningsvakter ska få användas när det är ändamålsenligt för att upprätthålla ordning, säkerhet och främja trygghet är mycket bra och bedöms förenkla avsevärt för exempelvis kommuner, kollektivtrafik, sjukhus m.m. att använda ordningsvakter för att öka tryggheten i samhället.

Parterna anser dock att det finns detaljer i utredningen som måste förtydligas eller ändras för att önskvärda effekter ska uppnås, och parterna lämnar här nedan följande yttrande.

Läs hela yttrandet som pdf

Status
Besvarad

Från
Regeringskansliet

Svar senast
1 oktober 2021