Hoppa till innehåll

Remissvar på betänkandet ”Staten och betalningarna” (SOU 2023:16)

Betalningssystemen har stor påverkan på säkerhetsrelaterade frågor. Säkra betalningssystem minskar risken för brott och förhindrar att kriminella individer och organisationer kan utnyttja svagheter. Betänkandet tar upp ett antal legala frågor kring betalsystemen och möjligheterna för både allmänheten och företag att nyttja dessa.

Detta remissvar avgränsas till de delar som främst berör Säkerhetsföretagen – den övergripande samhällsberedskapen och möjligheterna att förebygga brottslig verksamhet.
Sammanfattningsvis avstyrker Säkerhetsföretagen utredningens förslag gällande kontanternas roll i samhället. Om kontanterna försvinner ökar sårbarheten i samhället, vilket fientliga aktörer kan utnyttja.

Det behöver säkerställas att kontanterna kan finnas kvar även i framtiden och det bör ske genom någon form av lagreglering. Detta både för att stärka vår samhällsberedskap och för att motverka den växande digitala brottsligheten.

Läs hela remissvaret nedan (pdf):

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
22 oktober 2023

Läs mer på regeringen.se