Peter Lindgren

Arbetsrättsjurist, chef för Arbetsgivarservice

Peter är arbetsrättsjurist och chef för Almegas Arbetsgivarservice.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Säkerhetsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 93
Mobiltelefon: +46 70 345 69 93
Epost: peter.lindgren@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm