Arbetsmiljö Utbildningar

Rättigheter och skyldigheter i samband med sjukskrivning och läkarintyg

Den här webbutbildningen ger dig som chef övergripande information om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen utifrån vårt arbetsmiljöansvar. Vår expert i arbetsmiljö & hälsofrågor klargör vad som är myter om ”rättigheter” och vad du som chef kan och ska kräva av en medarbetare.

Kursbeskrivning

Detta får du i kursen
Vi kommer bland annat ta upp frågor som:

Var och när sker egentligen sjukskrivningen?
Har man alltid rätt att vara frånvarande?
Med vilken rätt kan jag kräva att medarbetaren ska vara nåbar under sjukfrånvaron?
Vad gör jag med ett läkarintyg som inte säger något om den sjukes arbetsförmåga?
Hur långt sträcker sig mitt personalansvar att anpassa arbetet?
Vilken skyldighet har den anställde att aktivt bidra till sin egen återgång i arbete och ställa sig till förfogande för annat arbete?
Vikten av en tydlig policy och likabehandling!

Denna web-utbildning kan med fördel kombineras med kursen ”Arbetsanpassning – Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och vägledning”. 

Kursledare
Anders Karlsson, Arbetsmiljöexpert

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har någon form av arbetsledande funktion och som hanterar sjukfrånvaro i verksamheten eller som på annat sätt arbetar med frågorna för arbetsgivarens räkning.

Praktiska detaljer
Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under kursen.

Information om hur du ansluter dig får du i ett separat mail.

Pris
575 kr exkl moms för medlemmar / 2900 kr exkl moms för icke medlemmar 

Tillfällen